Loonadministratie

Personeel en dan...? 
Bij het aannemen van personeel komt heel wat meer kijken dan alleen iemand in dienst nemen. Contract opstellen, aanmelden bij de Belastingdienst, salaris betalen, loonheffing afdragen, de Arbo-regels, om er maar een aantal te noemen. Zou het niet handig zijn als u een partij kon inschakelen die al dit soort zaken voor u regelt? 

Loonadministratie
Voor een relatief klein bedrag per maand kan Administratiekantoor Nas de loonadministratie en alle bijbehorende zaken voor u verzorgen. Naast de maandelijkse loonstrook zorgen wij ook voor de aan- en afmelding van uw werknemer bij Belastingdienst, uw aangifte loonheffingen en de jaaraangifte.
 

Elektronische aangifte
De aangifte loonheffingen, die sinds 2006 elektronisch gedaan moet worden, is inbegrepen in bovenstaande prijs.